Turkish Law No. 6458. Article 28

(1) For the purposes of this Law, any stay outside of Turkey exceeding a total of 6 months within 1 year or a total of 1 year within the last 5 years for reasons other than compulsory public service, education or health shall be considered interruption of residence.

In cases where there is an interruption of residence, the previous residence durations shall not count towards a residence permit application or changing to another residence permit.

(2) In the computation of continues residence permits, half the duration of student resident permits while the full duration of all other types of residence permits shall be calculated.


(1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında; zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz.

(2) Kesintisiz ikamet izin sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.