Turkish Law No. 6458. Article 42

  1. A long-term residence permit shall be issued by the governorates, upon approval of the Ministry, to foreigners that have continuously resided in Turkey for at least 8 years on a permit or, foreigners that meet the conditions set out by the Migration Policies Board.

  2. Refugees, conditional refugees and subsidiary protection beneficiaries as well as persons under temporary protection or humanitarian residence permit holders are not entitled to the right of transfer to a long-term residence permit.

(1) Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Bakanlığın belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.

(2) Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.