Turkish Law No. 6458. Article 43

(1) With regard to the issuing long-term residence permit the following conditions shall apply:

  • a) having continues residence in Turkey for at least eight years;
  • b) not having received social assistance in the past three years;
  • c) having sufficient and stable income to maintain themselves or, if any, support their family;
  • ç) to be covered with a valid medical insurance;
  • d) not to be posing a public order or public security threat.

(2) Subject to subparagraph (d), the conditions stipulated in the first paragraph shall not apply to foreigners who are considered appropriate for a long-term residence permit due to meeting the conditions determined by the Migration Policies Board.


(1) Uzun dönem ikamet iznine geçişte aşağıdaki şartlar aranır:

  • a) Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
  • b) Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
  • c) Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
  • ç) Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
  • d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

(2) Bakanlığın belirlediği şartlara sahip olması nedeniyle uzun dönem ikamet izni verilmesi uygun görülen yabancılar için birinci fıkranın (d) bendi dışındaki şartlar aranmaz.