Turkish Law No. 6458. Article 44

(1) Without prejudice to acquired rights with respect to social security, and subject to conditions stipulated in applicable legislation governing the enjoyment of rights, foreigners holding a longterm
residence permit shall benefit from the same rights as accorded to Turkish citizens with the exception of the provisions in laws regulating specific areas, and of:

  • a) compulsory military service;
  • b) the right of vote and be elected;
  • c) entering public service;
  • ç) exemption from customs duties when importing vehicles.

(2) The Council of Ministers is authorised to partially or completely restrict the rights listed in the
first paragraph.


(1) Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar;

  • a) Askerlik yapma yükümlülüğü,
  • b) Seçme ve seçilme,
  • c) Kamu görevlerine girme,
  • ç) Muaf olarak araç ithal etme,

ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar.

(2) Birinci fıkradaki haklara kısmen veya tamamen kısıtlamalar getirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.