Turkish Law No. 6458. Article 45

(1) Under the following cases a long-term residence permit shall be cancelled when the foreigner:

  • a) poses a serious public security or public order threat;
  • b) stays out of Turkey continuously for more than 1 year for reasons other than health, education and compulsory public service in his/her country.

(2) The principles and procedures governing the re-application for a long-term residence permit and assessment of the applications of foreigners whose long-term residence permit has been cancelled pursuant to subparagraph (b) of the first paragraph shall be stipulated in a Directive.


(1) Uzun dönem ikamet izinleri;

  • a) Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
  • b) Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması,

hâllerinde iptal edilir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların, bu izni tekrar almak üzere yapacakları başvurular ve bunların sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.