Article 37 - Turkish Law No. 5035 («Law on Amendments to Certain Laws»

The heading "II- Visa application and visa fees" of the tariff no. (6) annexed to the Law no. 492 has been amended as "II- Visa application and visa fees", and the paragraph following paragraph (2) of the same section has been amended as follows: "The Ministry of Foreign Affairs is authorised to determine which citizens of which countries should be charged visa application fees and which citizens of which countries should be charged visa fees, and to determine the amounts of the fees, taking into account the principle of reciprocity. ", paragraph (1) of the section "III- Residence permit and Ministry of Foreign Affairs approval fees to be paid to foreigners" has been amended as follows
1- Residence permit: For each day up to 1 month (5.000.000 TL.)
(This amount cannot be less than 10 million and more than 50 million for the first month).
For each month after 1 month (30.000.000 TL)
In the calculation of the fee for the months after the first month, fractions of months are taken into account as full months.


492 sayılı Kanuna ekli (6) sayılı tarifenin "II- Vize harçları" başlığı "II- Vize müracaat ve vize harçları" şeklinde, aynı bölümün (2) numaralı fıkrasından sonra gelen paragraf hükmü, "Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir." şeklinde, "III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1- İkamet tezkeresi: 1 aya kadar her gün için (5.000.000 TL.)
(Bu tutar ilk ay için tezkere başına 10 milyondan az 50 milyondan çok olamaz.)
1 aydan sonraki her ay için (30.000.000 TL.)
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.